CLI551XL- Yellow 12 ml

1.500 kr.

Lýsing

12 ml passar í Canon Pixma MG 5450 / Pixma MG 6350 / IP 7250 MX 925 / MG 7150 / MG 6450 / MG 5550 /IP 7200 / IP 8750 / IP 6850 / MG 5400 / MG 5650 / MG 6650 / MG 7550 / MX 725 / MX 925 / IX 6850 / MG 7500 /